arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Ljubica Uvodić Vranić: Kako smanjiti stres?

Aktualno

 • Domagoj Zaloker: Novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
 • Vedran Jelinović: Promjene u evidentiranju radnog vremena

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Ivan Žic: Pripajanje trgovačkih društava
 • Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje službenih osobnih automobila
 • Domagoj Zaloker: Računovodstveni aspekt cesije

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Izmjene u sustavu poreza na dohodak od 2016.
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Mogućnost plaćanja poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora
 • Ilija Josić: Porezna osnovica kod isporuka bez naknade
 • mr. sc. Ida Dojčić: Ispravak pretporeza
 • Marijana Radusin Lipošinović: Porezne reforme u EU-28

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Devetomjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Alen Škudar: Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Carinski postupak vanjske proizvodnje

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Mogućnost rada maloljetnika

Javna nabava

 • Ante Loboja: Postupanje naručitelja u odnosu na neoubičajeno nisku cijenu ponude

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Novi propisi o ambalaži i ambalažnom otpadu

Trgovina

 • Darko Marečić: Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u djelatnosti trgovine - II. dio

Trgovačko pravo

 • Dražen Šmajgel: Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Novine u obveznom mirovinskom osiguranju
 • Vesna Dejanović: Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja samostalnih obveznika doprinosa

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Primitak u naravi prokuriste
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Naknada za vrijeme bolovanja
 • Nikolina Bičanić: Predujmovi za dugotrajnu nefinancijsku imovinu (proračunsko računovodstvo)
 • Domagoj Zaloker: Postupanje prema ugovoru o cesiji u slučaju "blokade" cedenta

TEB-ov podsjetnik

 • Neoporezive naknade, potpore, negrade i drugi primici
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak po gradovima/općinama
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Doprinosi, naknade, članarine
 • Da se ne zaboravi!
 • Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
 • Stope zakonskih zateznih kamata, otpremnine i pregled obvezne zimske opreme
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa