arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2015

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: 65 godina TEB-a

Aktualno

 • Najvažnije izmjene i dopune pravilnika čija izrada je u tijeku
 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek : Izmjene vezane uz izvješćivanje na Obrascu JOPPD od 1. siječnja 2015.
 • Dražen Opalić : Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan : Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2014.
 • Jasminka Rakijašić : Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2014.
 • mr. sc. Mladen Štahan : Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2014.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac : Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2014.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2014.
 • Domagoj Zaloker: Ostala sveobuhvatna dobit za 2014.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Dinko Lukač : Obračun članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente i drugih davanja za 2014.

Porezi i doprinosi

 • Željka Marinović : Trošarinska izvješća za 2014. godinu
 • Ana Slavulj Pavletić : Oporezivanje PDV-om digitalnih usluga od 1.1.2015.
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović : Novo izvješće o obračunu poreza na potrošnju od 1.1.2015.
 • mr. sc. Tajana Vrban, Nikolina Pratzer : Što donose izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina? (2. dio)

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Nevenka Brkić : Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2015.
 • Nikolina Bičanić : Knjiženja na kraju proračunske godine
 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar : Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika za 2014.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić : Obračun obveza iz plaća u 2015.
 • Irena Đurica: Ispravci i dopune obrasca JOPPD (na primjerima iz prakse)
 • Dinko Lukač: Zapošljavanje i plaća osobe s invaliditetom
 • Aleksandra Gavrilović : Garancija za mlade i mjere za poticanje zapošljavanja mladih

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Josip Tomašić : Korelacijske tablice između inačica Kombiniranog nazivlja za 2014. i 2015.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan : Novosti u primjeni postupka 42

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović : Provedba ovrhe na plaći u 2015.

Javna nabava

 • Klaudija Kralj, Nikolina Žužić: Reformske mjere fiskalne konsolidacije - objedinjena javna nabava

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović: Menadžeri kao stranke ugovora o radu u svjetlu novog Zakona o radu

Trgovačko pravo

 • Siniša Babić: Odgovornost uprave za štetu vjerovnicima trgovačkog društva

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović : Dopunski rad prema Zakonu o radu u sustavu mirovinskog osiguranja

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik