arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Ivan Mencer: Zajedništvo mudrosti i energičnosti

Aktualno

 • Nataša Novaković: Pregled važnijih izmjena novog Zakona o radu
 • Vedran Jelinović: Ovrha na temelju vjerodostojne isprave od 1. rujna 2014.

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivica Pervan: Računovodstvene politike i procjene: definiranje i promjene prema MSFI
 • Irena Slovinac: Organizacija računovodstva kod poduzetnika s primjerom Pravilnika o računovodstvu
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje trostranih poslova u poslovnim knjigama

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: Oporezivanje nekretnina PDV-om od 1. siječnja 2015.
 • Ilija Josić: Posebni postupak oporezivanja marže na rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske i antikne predmete
 • Mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Sustav elektroničkih usluga Porezne uprave
 • Željka Marinović: Trošarine - primjeri oporezivanja alkohola i alkoholnih pića
 • Renata Kalčić, Lidija Cvitić: Izdavanje računa prema Zakonu o PDV-u
 • Fadila Bahović: Pravo zaposlenih u javnim službama na razne vrste pomoći

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Devetomjesečni financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Ulaganje i izuzimanje dobara u samostalnoj djelatnosti
 • Marija Butković: Prekršaji i kazne u poslovanju obrtnika

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Devetomjesečni izvještaj neprofitnih organizacija na izmijenjenom obrascu

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Obračun poreza i izvješćivanje o isplati plaća za izaslane radnike

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Aktualna praksa Državne komisije u postupcima javne nabave

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Nove mogućnosti primjene preferencijala

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prava iz obveznog zdravsrvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Gospodarstvo

 • Sandra Vajda: Pravilnik o izdavanju EU potvrde

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Isplata naknade učenicima na praksi
 • Mirjana Paić Ćirić: Isplata dividende isplaćene ino pravnoj osobi i JOPPD
 • Irena Slovinac: Prodaja dugotrajne materijalne imovine
 • Domagoj Zaloker: Obračun PDV-a na prefakturirane troškove lučke pristojbe
 • Dinko Lukač: Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik