arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Katica Amidžić Peročević: Postupanje u dobroj vjeri utječe na poduzetničku klimu

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Uz Prijedlog Zakona o očuvanju radnih mjesta
 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Mobilizacija i civilna zaštita - isplate naknada, obračun javnih davanja i izvješćivanje
 • Fadila Bahović: Novi granski kolektivni ugovori u osnovnom i srednjem obrazovanju

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Računovodstvo ovlaštenih mjenjača
 • Domagoj Zaloker: Donacije materijalne imovine između poduzetnika
 • dr. sc. Ivana Mamić Sačer: Prijedlog izmjena i dopuna MRS-a 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja

Porezi i doprinosi

 • Damir Došen: FATCA - Zakon koji će utjecati na svjetsku financijsku industriju
 • Ana Slavulj Pavletić: Stope PDV-a u RH i Europskoj uniji
 • Ksenija Cipek, Dražen Opalić, Iva Uljanić: Oporezivanje dohotka od djelatnosti sportaša (1. dio)
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda
 • Irena Đurica: Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD - priznata ozljeda na radu

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Promjene u sustavu proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija na izmijenjenom obrascu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti

Javna nabava

 • Ante Loboja: Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenta i ponude u postupcima javne nabave

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Povrat robe

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Gordana Miškić: Statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom - najčešća pitanja

Radno pravo

 • Vesna Šiklić Odak: Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu (2. dio)

Trgovina

 • Darko Marečić: Primjena Zakona o trgovini - pitanja i odgovori

Trgovačko pravo

 • Marija Butković: Obveza urednog vođenja knjige poslovnih udjela

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik