arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Irena Đurica: Djela, ne riječi ili Bolje kasno nego nikada

Aktualno

 • Vesna Dejanović: Novi Pravilnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja GFI-a za 2013. radi javne objave
 • Irena Slovinac: Računovodstvo trgovine na veliko
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Troškovi posudbe prema MRS-u 23

Porezi i doprinosi

 • Zlatan Janeš: Nova Uredba o potporama male vrijednosti
 • Veljko Pauš: Poticaji HAMAG INVEST-a za poduzetnike
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komeljenović: Podnošenje zahtjeva za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda u 2014.
 • Ilija Josić: Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
 • Dinko Lukač: Regres za godišnji odmor u 2013. i izvješćivanje
 • Irena Đurica: Dohodak od osiguranja

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Polugodišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Ugostiteljske i turističke usluge u seljačkom domaćinstvu

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: JOPPD - neoporezivi primici koje isplaćuju poslodavci

Javna nabava

 • Lidija Žunić: Poslovna tajna u postupcima javne nabave

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Postupak vanjske proizvodnje

Radno pravo

 • Vesna Šiklić Odak: Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu (I. dio)
 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Uskrata prava na uvećanje plaće u državnim i javnim službama

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Novi Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
 • mr. sc. Josip Šaban: Obveze trgovaca/prizivođača prema kupcu za nedostatke na proizvodu
 • Alan Vajda: Donesen novi Pravilnik o gospodarenju otpadom

EU novo zakondavstvo

 • Iva Uljanić: Krajem ožujka usvojena izmjena "Direktive štednje"
 • Jelena Plavčić: EU fondovi - mogućnosti financiranja

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Primjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na ostale primitke
 • Mirjana Paić Ćirić: Plaća u naravi - najviša mjesečna osnovica i JOPPD
 • Irena Slovinac: Podaci o robi i trgovini

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik