arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Zabava na poslu (?)

Aktualno

 • Lidija Hrastić - Novak, dr. med.: Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - osvrtom na prava i obveze poslodavaca
 • Dinko Lukač: Prijevozna sredstva i pravo na odbitak pretporeza
 • Vedran Jelinović: Sklopljen novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivica Pervan: Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Obvezna izvješća trgovačkih društava prema ZTD-u
 • Irena Slovinac: Poslovanje putničkih agencija
 • Domagoj Zaloker: Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja
 • Transferne cijene u kompleksnim poduzećima: Blaženka Roginek, dr. sc. Ivo Šutalo

Porezi i doprinosi

 • Ilija Josić: Određivanje mjesta pružanja usluga u sustavu PDV-a (II. dio)
 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak: Metode nadzora u ugostiteljskoj djelatnosti
 • mr. sc. Tamara Bartoli-Kos, prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević: Porezni tretman strukturnih promjena kao prekograničnih transakcija trgovačkih društava u EU
 • Dinko Lukač: Neiskorišteni godišnji odmor i izvješćivanje
 • Irena Đurica: Irena Đurica: Sezonski rad

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Knjiženje tečajnih razlika i valutne klauzule u proračunskom računovodstvu

Poslovanje obrtnika

 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Ispravak obrasca JOPPD uz doprinos za zapošljavanje samostalnih djelatnosti koje utvrđuju dobit
 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Javna nabava

 • Kristina Zovko: Jamstva u postupcima javne nabave

Obvezni odnosi

 • dr. sc. Marko Verović: Ništetnost ugovora s osvrtom na posebnosti kod trgovačkih ugovora

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Primjena carinskog postupka unutarnje proizvodnje

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Gordana Miškić: Novosti u statističkom izvješćivanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Novi Zakon o zaštiti potrošača

Mirovinsko osiguranje

 • Željko Janeš: Mogućnost rada uz ostvarivanje prava na mirovinu

Trgovina

 • Zvonko Koprivčić: Zatezne kamate pokrivaju troškovo opomene - Potrošaći na vjetrometini (II)

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo Neispunjenje obveza dobavljača
 • Irena Đurica: Sporazumni raskid ugovora o radu i oporezivanje otpremnine
 • Ida Dojčić: Predujmovi poreza na dobit za 2014.
 • Vedran Jelinović: Trajanje noćnog rada
 • Zdravka Barac: Obveza obračuna PDV-a na usluge
 • TEB-ov podsjetnik