arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Marina Kesner-Škreb: Koliko je veliki hrvatski porezni teret?

Aktualno

 • Goran Križanec: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
 • Dražen Opalić: Kontrola plaćanja doprinosa prema plaći i ostalim primicima uz plaću - izmjena i dopuna Uredbe
 • Vedran Jelinović: Prestanak važenja granskih kolektivnih ugovora u sustavu obrazovanja i znanosti
 • Nina Ban Glasnović: Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Primanja zaposlenih prema MRS-u 19: Primanja zaposlenih prema MRS-u 19
 • Domagoj Zaloker: Računovodstvo državnih potpora povezanih s imovinom
 • Irena Slovinac: Računovodstvo servisne djelatnosti

Porezi i doprinosi

 • Ilija Josić: Određivanja mjesta pružanja usluga u sustavu PDV-a (I. dio)
 • Zdravka Barac: PDV na priredbe, koncerte i sportska događanja
 • Domagoj Zaloker: Porezna olakšica za reinvestiranu dobit
 • mr. sc. Ida Dojčić: Porezni gubitak
 • Irena Đurica: Izuzimanje za privatne potrebe vlasnika
 • Jasminka Rakijašić, Nenad Šimunec: Oporezivanje isplata dividendi i udjela dobiti
 • Dinko Lukač: Stručno osposobljavanje za rad i izvješćivanje
 • Željka Marinović: Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete

Proračunsko računovodstvo

 • Tromjesečni financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu
 • Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda i njihovo uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan
 • Evidencije kod proračunskih korisnika državnog proračuna, obveznika PDV-a, koji posluju u sutavu državne riznice

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Dvojbe oko sastavljanja tromjesečnog izvještaja neprofitnih organizacija

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Prestanak radnog odnosa i obveze poslodavca koje posljedično tome nastaju

Javna nabava

 • Tatjana Kreč: Natjecateljski dijalog

Poslovanje s inozemstvom

 • Ksenija Ozimec: Novosti u prikupljanju podataka za Intrastat u 2014

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Carinsko skladište

Turizam i ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Što donose izmjene zakona o djelatnosti ugostiteljstva i turizma?

Trgovina

 • Darko Marečić: Nove izmjene i dopune Zakona o trgovini

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i naknade plaće

Pitajte TEB

 • Irena Slovinac: Terenski dodatak ili dnevnica
 • Jasminka Rakijašić: Neoporezivi primici - razdoblje i oznaka izvješća JOPPD
 • Domagoj Zaloker: Odvjetničke usluge obavljene poreznom obvezniku u trećoj zemlji
 • Dinko Lukač: Rad umirovljenika od 1.1.2014.