arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Treba li nam podjela na žensko i muško poduzetništvo?

Aktualno

 • mr. sc. Ida Dojčić: Izmjene Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
 • Vedran Jelinović: Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
 • Krešimir Vranar: Novosti kod neprofitnih organizacija

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata za 2013., podjela dobiti i pokriće gubitka
 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstveni i porezni tretman rezerviranja
 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje (umanjenje) dugotrajne materijalne imovine
 • Irena Slovinac: Mjerenje zaliha i proizvodnje metodom standardnog troška
 • Branka Viduka, Ivana Kalčiček: Dodatni podaci uz GFI za statističke i druge potrebe

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Razlike po konačnom obračunu PDV-a za 2013. i iskazivanje naknadno odobrenih popusta
 • Dinko Lukač: Isplate nerezidentima i izvješćivanje
 • Marica Houška: Porezna utočišta u uvjetima globalne financijske krize
 • dr. sc. Jasna Bogovac, Ivana Roginić: Može li porez po odbitku biti kazna za prekogranično poslovanje?

Plaće i obračun plaća

 • Irena Đurica: Terenski dodatak vs. službeni put i JOPPD obrazac
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Iskazivanje obveza kod neisplate plaće na obrascu JOPPD

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje obračunskih plaćanja kod obrtnika

Uputa Ministarstva financija

 • Obračun, plaćanje i izvješćivanje o doprinosu za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći odnosno propisanoj osnovici

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Najčešće pogreške naručitelja u javnoj nabavi

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Alen Škudar: Novosti u statističkom izvješćivanju

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Uvozna deklaracija (HRAIS), carinska i statistička vrijednost te porezna osnovica

Socijalna osiguranja

 • Kristina Roginek: Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Vanda Crnjak Pauković: Doplatak za djecu prema uredbama EU

EU - Novo zakonodavstvo

 • Iva Uljanić: Novosti iz EU zakonodavstva na području oporezivanja

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik