arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Trošenje

Aktualno

 • Renata Kalčić, Štefica Oštrec-Čunčić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg: Uz izmjene i dopune Pravilnika na dobit
 • mr. sc. Josip Šaban: Zatezne i ugovorne kamate od 1. siječnja 2014.
 • Tatjana Dalić: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - izmjene i dopune
 • Renata Kalčić, Ana Slavulj Pavletić: Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije od 1.1.2014.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2013.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom tijeku
 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2013.
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2013. godinu
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu za obveznike HSFI-a
 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: Konačni obračun PDV-a za 2013.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2013.
 • Ksenija Cipek, Silvija Bartolec: Uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 160/13)
 • mr. sc. Zvjezdana Brodarac: Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
 • Dinko Lukač: Službeno putovanje i naknada troškova
 • Financiranje Komora u 2014. godini

Plaće i obračun plaća

 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Ispravci i nadopune obrasca JOPPD
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Irena Đurica: JOPPD - pitanja i odgovori
 • Silvija Bartolec, Dražen Opalić: Obrazac JOPPD kroz pitanja i odgovore
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Uz sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika za 2013.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Obveze poslodavaca u svezi zapošljavanja osoba s invaliditetom

Javna nabava

 • Ivančica Franjković: Objedinjena nabava i elektronička dostava ponuda

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Pojednostavljeni carinski postupci pri uvozu robe

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Novine iz Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Vesna Dejanović: Promjene u vođenju matične evidencije osiguranika mirovinskog osiguranja

Trgovačko pravo

 • Siniša Babić: Odgovornost uprave za štetu prouzročenu trgovačkom društvu

Pitajte TEB

 • Irena Đurica, Domagoj Zaloker: Dohodak i PDV temeljem ugovora o djelu s nerezidentom
 • Mirjana Paić Ćirić: Neusklađenost podataka Obrasca JOPPD i PK kartice
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo Uplata viška prihoda u nadležni proračun
 • Ida Dojčić: Isplata Dobiti kod samostalnih djelatnosti "dobitaša"
 • Vedran Jelinović: Dospijeće novčanih obveza

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik