arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Nagrada i kazna

Aktualno

 • Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić: Prijedlog izmjena PDV-a od 1. siječnja 2015.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Uz prijedlog novih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek, Marijana Herceg: Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Goran Križanac: Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 • mr.sc. Tajana Vrban, Nikolina Pratzer: Što donose izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina?
 • Zrinka Špoljarić: Uz izmjene zakonskog propisa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Godišnji obračun amortizacije za 2014.
 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika
 • mr.sc. Silvana Knežević: Uz Zakon o faktoringu
 • mr.sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstveni tretman ulaganja u pridružena društva
 • Zvonko Koprivčić: Gospodarski trenutak Hrvatske

Porezi i doprinosi

 • Ilija Josić : Registracija za potrebe PDV-a i upis u registar obveznika PDV-a
 • mr.sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 • Ana Slavulj Pavletić: Postupak poreznog skladištenja i obračunavanje PDV-a
 • mr.sc. Zvjezdana Brodarac: PDV kod pomorskih agenata i brodara
 • Goran Križanac: Obveze doprinosa prema primicima hrvatskih osiguranika iz inozemstva
 • mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obveza plaćanja poreza na potrošnju u ugostiteljstvu

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić, Danka Mihaljević: Planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU izvora
 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka od samostalne djelatnosti

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Iskazivanje troškova službenih putovanja osoba u radnom odnosu na Obrascu JOPPD od 1. siječnja 2015.
 • Dražen Opalić : Primjer ponovnog godišnjeg obračuna (reobračuna) poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Carinsko poslovanje

 • mr.sc. Branka Tuđen: Status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo robe

Radno pravo

 • Ilija Tadić: Novine u ustrojstvu i postupanju inspektora rada u nadzoru primjene propisa o radu

Javna nabava

 • Zoran Vuić: Prekršaji u javnoj nabavi kroz praksu prekršajnih sudova

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja

Zaštita okoliša

 • Zora Hišman: Prava, ciljevi i načela okoliša i njegova zaštite

EU - Zakonodavstvo

 • Iva Uljanić: : Tekuće zakonodavne aktivnosti EU u području oporezivanja

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Utvrđivanje obveze revizije
 • Ljubica Đukanović: Evidencija radnog vremena

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik