arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Kod koga je daljinski?

Aktualno

 • Dražen Opalić, Iva Uljanić: Godišnji obračun poreza sukladno najavama o promjeni osobnog odbitka i visine poreznih razreda
 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Osvrt na Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje stjecanja dobara unutar EU
 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika
 • Jasminka Rakijašić: Vremenska razgraničenja prihoda i rashoda

Porezi i doprinosi

 • Dinko Lukač: Porezni tretman korištenja službenih i privatnih automobila
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijenos porezne obveze u tuzemstvu
 • Irena Đurica: Primici izravno iz inozemstva i isplate nerezidentima (uz prikaz u Obrascu JOPPD)
 • Marica Houška: Plan borbe protiv erozije porezne osnovice i premještanja dobiti

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Uz novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
 • Nikolina Bičanić: Primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu - primjeri knjiženja
 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Promjena sustava oporezivanja - od dobiti na dohodak

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Ksenija Cipek: Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice i izvješćivanje putem JOPPD-a

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Poštanski promet - carinsko i porezno postupanje

Radno pravo

 • Sabina Dugonjić: Pravni položaj radnika kod otkaza ugovora o radu bez propisane forme
 • mr. sc. Iris Gović, Darko Milković, Vedran Jelinović: Novi Zakon o radu - pitanja i odgovori

Javna nabava

 • Ante Loboja: Usluge u posebnom režimu javne nabave s osvrtom na novo uređenje prema novim direktivama EU

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Vođenje očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom

Zdravstveno osiguranje

 • mr. Renata Turčinov: Zdravstveno osiguranje članova obitelji državljana drugih država članica EU-a zaposlenih u RH

Trgovina

 • Darko Marečić: Način označavanja hrane

EU

 • Marija Butković: Preuzimanje pravne stečevine Europske unije o nekim pitanjima kroz praksu Europskog suda

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Isplata dnevnice za mjesto prebivališta
 • Irena Slovinac: Otkup sekundarnih sirovina od građana
 • Ida Dojčić: Usluge osiguranja pružene od strane inozemnog osiguravatelja
 • Dinko Lukač: Rokovi za prigovor i jamstvo
 • Mirjana Paić Ćirić: Isplata otpremnine
 • Vedran Jelinović: Prekid godišnjeg odmora na zahtjev poslodavca

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik