arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Sandra Švaljek: Porezni sustav dizajniran s namjerom

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Umanjenje goodwilla prema MRS-u
 • Domagoj Zaloker: Prodaja dugotrajne materijalne imovine
 • Irena Slovinac: Otpis i uništenje zaliha i druge imovine

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Porezni tretman isplata iz programa IPA
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prolazne stavke
 • Dinko Lukač: Oporezivanje novih i rabljenih osobnih automobila
 • Ana Slavulj Pavletić: Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije
 • Ilija Josić: Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Porez na cestovna motorna vozila i plovila za pravne i fizičke osobe u 2014
 • Lidija Hrastić-Novak, dr. med.: Primjena propisa o zapošljavanju osoba s invaliditetom - pitanja i odgovori
 • Irena Đurica: Školarine i drugi troškovi obrazovanja i izobrazbe radnika
 • Željka Marinović: Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića s praktičnim primjerima

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Pregled najavljenih izmjena i dopuna Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika poreza na dohodak

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Iva Uljanić: Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće i JOPPD

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Deklariranje podataka u carinskim deklaracijama ovisno o načinu unosa robe

Radni odnosi

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Probni rad u svjetlu novog zakona o radu

Javna nabava

 • Ante Loboja: Odgovori na upite iz područja javne nabave

Pitajte TEB

 • Irena Đurica, dipl. oec.: Uplata doprinosa u strani socijalni sustav
 • Ljubica Đukanović, Jasminka Rakijašić: Mirovanje radnog odnosa i pravo na otpremninu
 • Nikolina Bičanić: Financiranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik