arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2014

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Nagrađivanje u javnom sektoru

Aktualno

 • Ljubica Đukanović: Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2013.
 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2013. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2013.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2013.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2013.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Irena Đurica: Pripreme za godišnji obračun članarina, renti i doprinosa za 2013.
 • mr. sc. Vlado Đurašin: Naknada za šume

Porezi i doprinosi

 • Dražen Opalić: Pregled osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014.
 • Andrija Garofulić: Usluge u vezi s nekretninama u sustavu PDV-a
 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća za 2013. godinu
 • Boris Lamza, Ante Čilić: Stjecanje i prodaja dobara u zemljama članicama EU-a
 • Ilija Josić: Pravo na odbitak i pravo na povrat PDV-a
 • Dinko Lukač: OPG - osnivanje i oporezivanje

Plaće i obračun plaća

 • Irena Đurica: Obračun primanja stranaca na radu u RH
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća u 2014.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Knjiženja na kraju proračunske godine
 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu
 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2014.
 • Zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a - Obavijest PU

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2013.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: U primjeni je novi Zakon o obrtu

Radni odnosi

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Izbor predstavnika radnika u tijela odlučivanja na transnacionalnoj europskoj razini

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Nove izmjene Zakona o javnoj nabavi s primjerom akta o nabavi u vrijednosti tzv. "bagatelne nabave"

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Provedba ovrhe na plaći 2014.

Trgovina

 • Darko Marečić: Prodaja vlastitih šumskih proizvoda na tržištu

Teb-ov podsjetnik

 • Teb-ov podsjetnik