arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Mirjana Krizmanić: Ovdje i sada

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Dušanka Marinković Drača: Kolektivni ugovori

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
 • Irena Slovinac: Računovodstvo gotovih proizvoda
 • Branka Viduka: GFI poduzetnika u slučaju stečaja, likvidacije i statusnih promjena

Porezi i doprinosi

 • Domagoj Zaloker: Predujmovi u sustavu oporezivanja PDV-om od 1. srpnja 2013.
 • Maja Bubalo: Porezna osnovica prema novom Zakonu o PDV-u
 • mr. sc. Ljubica Javor: Proračunski korisnici kao obveznici PDV-a od 1. srpnja 2013.
 • Ilija Josić: Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a na dodanu vrijednost (2. dio)
 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a u putničkom prometu od 1. srpnja 2013.
 • mr. sc. Tamara Bartoli-Kos: Porezna konkurencija u državama članicama EU-a s aspekta oporezivanja dobiti trgovačkih društava
 • mr. sc. Josip Tomašić: Obračunavanje trošarine na duhanske proizvode
 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Reprogramiranje poreznog duga - zahtjev do 20. rujna 2013.
 • Irena Đurica: Troškovi obrazovanja i izobrazbe radnika - dvostruko neoporezivi

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Andreja Milić, Ivana Vargašević Čonka: Devetomjesečni financijski izvještaji i nove obvezne kontrole u Obrascu: PR-RAS

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Primjena PDV-a u samostalnoj djelatnosti

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić, Dražen Opalić: Novi način izvješčivanja o primicima, uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak - Obrazac JOPDD

Carinsko poslovanje

 • Višnja Marković: Sustav za nadzor kretanja trošarinskih proizvoda - EMCS

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Izmjene propisa u ugostiteljskoj djelatnosti

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Zdravstveno osiguranje djece prema novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović, Nevenka Mirković: Drugi dohodak i druga djelatnost u sustavu mirovnskog osiguranja

Upravno pravo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Prikaz novog Zakona o prebivalištu

Pitajte TEB

 • Jasenka Pap, dip. iur.: Naknada za bolovanje - izuzeće od ovrhe
 • Irena Đurica, dipl. oec.: Neplaćeni dopust
 • Dušanka Marinković Drača, dipl. iur.: Prestanak ugovora o radu i otpremnina

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik