arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Gospodarstvo - očekivanja u 2013. godini?

Aktualno

 • Renata Kalčić: Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
 • Dražen Opalić: Izmijenjeni Pravilnik o doprinosima (Nar. nov., br. 86/13)
 • mr. sc. Josip Šaban: Novi obračun zateznih kamata i ugovorne kamate od 1. srpnja 2013.
 • Vinka Ilak: Novine u postupku predstečajne nagodbe
 • mr. sc. Slavica Pezer Blečić: Promjena deviznog zakonodavstva
 • Zvonimir Marinović: Novosti u oporezivanju kave i bezalkoholnih pića u RH
 • mr. sc. Mladen Štahan: Priprema se novi Zakon o računovodstvu

Financije i računovodstvo

 • Nenad Šimunec: Promjene kapitala u mjerama financijskog restruktuiranja
 • Domagoj Dodig: Fiskalizacija - najčešća pitanja iz prakse

Porezi i doprinosi

 • Dinko Lukač, Domagoj Zaloker, mr. sc. Ida Dojčić: Sastavljanje novih poreznih prijava od 1. srpnja 2013.
 • Ana Slavulj Pavletić: Prijave za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava
 • Maja Bubalo: PDV i građevinske usluge nakon ulaska RH u EU
 • Monika Horvat Mrkonjić: Slanje obrazaca, ispravak i brisanje obrazaca u sustavu ePorezna
 • Irena Đurica: Isplate drugog dohotka temeljem ugovora o djelu - iz i u inozemstvo
 • Zvonimir Marinović: Utvrđivanje porezne osnovice i obračun posebnog poreza na motorna vozila

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Andreja Milić: Evidentiranje općih, namjenskih i vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika u sustavu riznice

Poslovanje banaka

 • Martina Drvar: Prijedlog europske klasifikacije izloženosti banaka po naplativosti

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Vrsta i primjena preferencijalnih aranžmana u EU
 • mr. sc. Melita Buljan: Primjena carinskog postupka 42 i 63

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Novine u sustavu pravne zaštite

Radni odnosi

 • mr. sc. Iris Gović Penić, Darko Milković, Dušanka Marinković Drača: Izmjene Zakona o radu - pitanja i odgovori
 • Dušanka Marinković Drača: Elektronički zapis umjesto radne knjižice

Trgovina

 • Darko Marečić: Trgovina na malo izvan prodavaonica 2. dio

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Novine u rodiljnim i roditeljskim potporama

Socijalno osiguranje

 • Vanda Crnjac Pauković: Određivanje mjerodavnog zakonodavstva prema uredbama EU - potvrda A1

Trgovačko pravo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Osnivanje i troškovi osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Primjena postupka oporezivanja
 • Domagoj Zaloker: Oporezivanje prijevoza dobara porezom na dodanu vrijednost
 • Isplate u gotovini/na račun
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Primjena kolektivnog ugovora na djelatnike JVP-a

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik