arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Konačno EU!

Aktualno

 • Renata Kalčić: Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
 • Dušanka Marinković Drača: Usvojene izmjene Zakona o radu
 • mr. sc. Albert Đurđević: EORI broj kao obveza u carinskim aktivnostima od 1. srpnja 2013.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Uz izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivana Mamić Sačer: Novosti u MSFI-ima
 • Irena Slovinac: Usluge turističkih agencija od 1. srpnja 2013.
 • Domagoj Zaloker: Izvanredni prihodi i rashodi
 • Domagoj Dodig, Nikolina Vidak: Obveze fiskalizacije od 1. srpnja i fiskalizacija na tržnicama i otvorenim prostorima

Porezi i doprinosi

 • Renata Kalčić, Lidija Cvitić: PDV identifikacijski broj i Zbirna prijava
 • mr. sc. Ljubica Javor: Stjecanje dobara kao predmet oporezivanja PDV-om
 • Ilija Josić: Porezna oslobođenja u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • Nada Tucaković: Oporezivanje kamata i autorskih naknada te dividendi i udjela u dobiti između povezanih društava iz država članica nakon ulaska RH u EU
 • Irena Đurica: Sezonski rad u poljoprivredi
 • Željka Marinović: Obveze trošarinskih obveznika
 • Adrian Hammer: Praktični pristup transfernim cijenama za poduzetnike

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2014. 2016.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2013.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Alen Škudar: Statističko istraživanje o financijskim izvedenicama

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan, mr. sc. Branka Tuđen: Isprave kojima se dokazuje status robe Zajednice nakon 1. srpnja 2013.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi
 • Ivan Palčić: Javna nabava i pristupanje RH Europskoj uniji

Turizam i ugostiteljstvo

 • Darko Marečić, mr. sc. Ida Dojčić, Irena Slovinac: Najčešća pitanja u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: S EU iskaznicom pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu u zemljama unije

Socijalna osiguranja

 • mr. sc. Mihovil Rismondo: Uredba EU 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i njezina primjena

EU

 • Marica Houška: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nakon ulaska RH u Europsku uniju

Pitajte TEB

 • Izdavanje računa od jednog operatera za dvije dislocirane poslovnice
 • Porezna osnovica kod uvoza
 • Proračuni - Izjave od fiskalne odgovornosti kod primopredaje dužnosti
 • Primjena Zakona o fiskalizaciji

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik