arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Za... boravi pozitivno mišljenje (?) ili Kako su nas sredile Pandora i Pollyana

Aktualno

 • Monika Horvat Mrkonjić: Nova web aplikacija ePorezna
 • Željka Marinović: Pregled novina Zakona o trošarinama
 • Vesna Mlinarek: Upotreba IBAN-a i nalozi za plaćanje od 1. lipnja 2013.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Zalihe sirovina i materijala
 • Irena Slovinac: Računovodstvo proizvodnje
 • mr. sc. Ivan Žic: Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2012.
 • Sandra Cindrić: Naplata po zadužnici u praksi

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: Mjesto oporezivanja usluga obavljenih poreznim obveznicima
 • Adrian Hammer: Praktični pristup transfernim cijenama
 • Ilija Josić: Prodaja na daljinu i određivanje mjesta isporuke ili stjecanja na zajedničkom tržištu EU-a
 • Damir Došen: Porez na dobit - porezne posljedice za porezne obveznike rezidente RH uslijed ulaska u EU
 • Mišljenja Ministarstva financija

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Tanja Rukavina: Napredne Excel funkcije u izradi izvještaja proračunskih korisnika

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Nesreća na radu i naknada štete

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša, mr.sc. Melita Buljan, Ksenija Ozimec: Carinsko poslovanje od 1.7.2013.
 • mr. sc. Melita Buljan: Trgovina sa zemljama članicama EU i trećim zemljama i primjena postupaka s gospodarskim učinkom od 1.7.2013.

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Otkazni rok za slučaj otkaza ugovora o radu

Javna nabava

 • Ivica Pranjić: Projektantske usluge i usluge stručnog nadzora

Gospodarstvo

 • Ema Culi, Marija Kulaš: Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Trgovina

 • Darko Marečić: Obavljanje dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prava pacijenata u prekograničnom zdravstvenom osiguranju

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Rekapitulacija podataka - kontrola podataka za mirovinsko osiguranje

U susret EU

 • mr. sc. Gordana Parać: Logička matrica - sastavni dio projektne dokumentacije

Pitajte TEB

 • Knjiženje PDV-a kod stjecanja dobara
 • Plaćanje troškova smještaja studentici iz Austrije na stručnoj praksi u Hrvatskoj
 • Knjiga žalbe i prigovor potrošača
 • Nastavno bolovanje
 • Ovrha nad poticajima poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Sredstva za provedbu izbora
 • Bolovanje duže od tri godine