arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Barbara Jelčić: Porez na imovinu na hrvatski način

Aktualno

 • Zvonimir Marinović: Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom
 • mr. sc. Marijana Vurajić Kudeljan, mr. sc. Tanja Vrban: Osvrt na predloženi način oporezivanja nekretnina porezom na nekretnine
 • Irena Đurica: Obveznici fiskalizacije od 1.4.2013.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijedlog novog Zakona o PDV-u

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Računovodstvo odgođene porezne imovine
 • Irena Slovinac: Računovodstvo naknade za ambalažu
 • mr. sc. Ivan Žic: Profitabilnost tržišta i proizvodnja za izvoz
 • Jasminka Rakijašić: Sadržaj računa poduzetnika

Porezi i doprinosi

 • Nada Tucaković, Marica Houška: Regionalna Konferencija na temu transfernih cijena
 • Adrian Hammer: Praktični pristup transfernim cijenama
 • Zdravka Barac: Snižena stopa PDV-a na knjige, udžbenike, časopise i znanstvene časopise
 • Dinko Lukač: Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice
 • mr. sc. Ljubica Javor: Mjesto oporezivanja isporuka dobara
 • Ana Slavulj Pavletić: Isporuke u nizu i trostrani poslovi u sustavu oporezivanja PDV-om u Europskoj uniji
 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Odgovornost članova uprava društva i članova društva vlastitom imovinom za porezne dugove društva
 • Andža Redžić: Prijeboj potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom
 • Napomene uz novi Zakon o trošarinama

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz prethodnog razdoblja i uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Plaće i naknade plaća

 • Domagoj Zaloker: Primici u naravi po osnovi korištenja službenih osobnih automobila
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obveze poslodavca za osobe zaposlene u kućanstvu

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Bosiljka Zlopaša: Kretanje roba preko područja Neum nakon pristupanja RH u EU

Radno pravo

 • Ana Kranjac Jularić: Prijedlog izmjena Zakona o radu

Trgovačko pravo

 • Irena Đurica, Vedran Jelinović: Pravni i porezni status prokurista
 • Vlatka Cikač, Ana Tuškan: Mirenje u obiteljskom poduzetništvu

U susret EU

 • Tatjana Orešković Trcin, Helena Schmidt: PDV bez granica - Sustav PDV-a nakon 1.7.2013.

Pitajte TEB

 • Oporezivanje više predujmljene dobiti
 • Domagoj Zaloker: Primjena stope PDV-a na isporuke u kantini društva
 • Irena Đurica: Iznajmljivanje soba turistima i fiskalizacija
 • Krešimir Vranar: Nesigurna (neizvjesna) potraživanja kod neprofitne organizacije

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik