arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Kako poboljšati učinkovitost javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Zapljena po pristanku dužnika i zaštićeni iznos plaće
 • Nataša Novaković: Novi Zakon o minimalnoj plaći
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Uz Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Naknada za šume

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2012.
 • Andrija Garofulić: DCF - metoda procjene vrijednosti društva
 • Domagoj Zaloker: Neka pitanja o reinvestiranoj dobiti
 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata za 2012., podjela dobiti i pokriće gubitaka, s osvrtom na porezne posljedice
 • Branka Viduka, Ivana Kalčiček: Dodatni podaci kod predaje GFI-a za statističke i druge potrebe

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Tamara Bartoli-Kos, prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević: Europski projekt uspostave zajedničke osnovice oporezivanja dobiti trgovačkih društava (CCCTB)
 • Zvonko Koprivčić: Oporezivanje kamata
 • Irena Đurica: Oporezivanje primitaka članova uprave
 • Tomo Šnajder: Doprinosi osiguranika po osnovi poljoprivrede za 2013. godinu
 • Marica Houška: Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko
 • Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Plaća osobe s invaliditetom
 • Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2012. godinu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Likvidacija obrtničke djelatnosti - obveznika poreza na dobit

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Što donosi ulazak RH u EU za građane

Javna nabava

 • dr. sc. Estera Rakić: Javna nabava poštanskih usluga
 • Mišljenje Ministarstva...: Javna nabava poštanskih usluga

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Naknada plaće korisnika prava na rad s polovicom radnog vremena

Obvezni odnosi

 • Marija Butković: Ugovor o darovanju kao pravni temelj stjecanja prava vlasništva na nekretninama

Pravo građenja

 • Josip Binenfeld: Ozakonjenje (legalizacija) zgrada i drugih građevina temeljem posebnog zakona

Upravno pravo

 • dr. sc. Alen Rajko: Nova regulacija troškova upravnog spora

U susret EU

 • Ivana Juras Anić: Značaj nove klasifikacije prostornih jedinica za dodjelu regionalnih državnih potpora

Pitajte TEB

 • Plaćanje iz dugoročnog kredita banke za nabavljenu opremu od strane neprofitnie organizacije
 • Plaće članova uprave
 • Predujmovi na depozitnim računima kod sudova
 • Obračunavanje marže po posebnom postupku
 • Ugovaranje roka plaćanja s inozemnim poduzetnicima
 • Visina naknade za bolovanje
 • Obvezna davanja za osobe na stručnom osposobljavanju za rad

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik