arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Potrošači na vjetrometini

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak
 • Tatjana Dalić: Novosti u mjerama aktivne politike zapošljavanja
 • Vedran Jelinović: Novine u postupku predstečajne nagodbe
 • mr. sc. Marijana Vurajić Kudeljan, Irena Đurica, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Primjena Zakona o fiskalizaciji

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2012.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom tijeku primjenom direktne metode
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2012. godinu
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2012. godinu za obveznike HSFI-a
 • mr. sc. Ivan Žic: Posebnosti u sastavljanju računa dobiti i gubitka u poljoprivrednoj djelatnosti
 • Irena Slovinac: Plaćanje gotovinom i blagajnički maksimum

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: Konačni obračun PDV-a za 2012.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2012.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit 2012.
 • Mišljenja Ministarstva financija

Revizija

 • Nenad Šimunec: Izmjene i dopune Zakona o reviziji

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Andreja Milić, Ivana Vargašević Čonka: Knjiženja nekih poslovnih događaja kod LP(R)S-a i ŽUC-eva

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2012.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Gordana Miškić: Novi način statističkog izvješćivanja kratkoročnih trgovačkih kredita s inozemstvom

Carinsko poslovanje

 • Zdravko Tisak: Agrarna komponenta

Javna nabava

 • Stana Dolenac: Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti

U susret EU

 • Tatjana Orešković Trcin, Helena Schmidt: PDV bez granica Pravni okvir funkcioniranja EU

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi ili udjela u dobiti i izvješćivanje
 • Dinko Lukač: Poslovanje unutar slobodnih zona
 • Domagoj Zaloker: Računovodstveni tretman goodwill-a nakon prelaska s MSFI-a na HSFI-e

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik