arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Dobre želje, lažne nade

Aktualno

 • Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit: Ksenija Cipek, Marijana Herceg
 • Renata Kalčić: Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek, Silvija Bartolec: Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Goran Križanac: Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 • Ljiljana Marušić: Prijedlog Zakona o mirovinskom osiguranju

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika
 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2013.
 • dr. sc. Josip Mrša: Mjerenje fer vrijednosti za potrebe financijskog izvještavanja

Porezi i doprinosi

 • Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak tuzemnih poreznih obveznika iz sustava PDV-a
 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 • Monika Horvat Mrkonjić: Dostava obrasca JOPPD u testnom sustavu ePorezna
 • mr. sc. Ida Dojčić: Tromjesečni i mjesečni obveznici PDV-a od 1.1. 2014.
 • Silvija Bartolec, Iva Uljanić: Porezni tretman naknade troškova službenog puta
 • Željka Marinović: Oporezivanje i označavanje plinskog ulja za grijanje
 • Ana Slavulj Pavletić: Oslobođenje od PDV-a za strane diplomatske misije, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije
 • Tatjana Dalić: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s inavliditetom - Nacrt konačnog prijedloga

Plaće i obračun plaća

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirič, Irena Đurica: Obrazac JOPPD na praktičnim primjerima

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (II. dio)

Javna nabava

 • Ante Loboja: Mišljenje Uprave za sustav javne nabave o nekim pitanjima iz područja javne nabave

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca

Gospodarstvo

 • Anita Rendić, Lidija Tošić: Obveze proizvođača prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu

Trgovina

 • Darko Marečić: Uvjeti i način obavljanja internet trgovine

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Odgovornost poslodavca u provedbi ovrhe na plaći

Osiguranje

 • mr. sc. Jakov Jandrić, dr. sc. Ksenija Klasić: Novosti u osiguranju nakon ulaska Republike Hrvatske u EU

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić, dipl. oec.: Primici od prodaje poslovnih udjela
 • Irena Slovinac, dipl. oec.: Troškovi osnivanja društva
 • Krešimir Vranar, dipl. oec.: Porezna olakšica kod obrtnika po osnovi darovanja
 • Irena Đurica. dipl. oec.: Nagrada osobi na stručnom osposobljavanju
 • Nikolina Bičanić, mag.oec.: Povrat sredstava u proračun

Teb-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik