arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Marko Škreb: Samo mijena stalna jest

Aktualno

 • Silvija Bartolec, Iva Uljanić: Nove izmjene Zakona porezu na dohodak
 • Dražen Opalić: Nove brojčane oznake vrste prihoda za uplatu javnih davanja - uz iskazivanje zaduživanja s Obrasca JOPPD
 • mr. sc. Slavica Pezer Blečić: Nova nadzorna knjiga

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje neposrednog plaćanja podizvoditeljima u postupcima javne nabave
 • Neven Čale: Podjela društva s osnivanjem
 • Zvonko Koprivčić: Poslovanje podružnica i predstavništava
 • Domagoj Dodig: Fiskalizacija, pitanja i pojašnjenja

Porezi i doprinosi

 • Zlatan Janeš: Državne potpore nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju
 • Andrija Garofulić, Pere Mioč: Usluge prijevoza prema novom Zakonu o PDV-u
 • Maja Bubalo: Premještanje dobara unutar Europske unije
 • Ana Slavuj Pavletić: Posebni postupak oporezivanja PDV-om za elektronički obavljene usluge
 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a poduzetnicima od 1. srpnja 2013.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (I. dio)

Plaće i naknade plaća

 • Irena Đurica: Rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu
 • Irena Đurica: Pripreme za Obrazac JOPPD i prikaz praktičnih primjera

Carinsko poslovanje

 • Mario Demirović: Neka pitanja praktične primjene Zakona o trošarinama

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Gotovinsko poslovanje s nerezidentima i devizna blagajna
 • mr. sc. Alen Škudar: Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima - pregled i primjeri

Radno pravo

 • Sabina Lugonjić: Apsolutna i relativna zaštita posebnih kategorija radnika od otkaza ugovora o radu

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: U susret novim izmjenama u javnoj nabavi

Socijalna osiguranja

 • Vanda Crnjac Pauković: Izaslanje i rad u više država članica EU - primjeri iz prakse
 • Kristina Roginek: Zdravstveno osiguranje osoba na radu u drugoj državi

Mirovinsko osiguranje

 • Edmond Krusha: Zahtjev HZMO-u za dodjelu korisničkog imena i lozinke

Gospodarstvo

 • Vedran Jelinović: Prijevoznička djelatnost
 • dr. sc. Erik Ružić: Prodaja kao uvjet opstanka

Pitajte TEB

 • Irena Đurica: Da li dijete može biti na PK kartici ako...
 • Domagoj Zaloker: Obračunska plaćanja i "blokada računa"
 • Dušanka Marinković Drača: Prava direktora koji nisu članovi uprave i nemaju menadžerski ugovor
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Ozljeda na radu - naknada i ispravak podataka
 • mr. sc. Ida Dojčić: : Gratis isporuka u drugu državu članicu

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik