arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Poduzetnici kao žabice u vrhnju

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Treće izmjene u postupcima predstečajne nagodbe

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Računi prema Zakonu o PDV-u
 • mr. sc. Mladen Štahan: Računovodstvo j.d.o.o.-a
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje nabave osobnih automobila
 • Irena Slovinac: Računovodstvo prijevozničke djelatnosti
 • mr. sc. Marta Anđel: Zlato i novac povezani kroz vrijeme

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić, Domagoj Zaloker: Neka pitanja o primjeni novog Zakona o PDV-u
 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje usluga primljenih od poreznih obveznika iz drugih država članica
 • mr. sc. Ljubica Javor: Proračunski korisnici kao obveznici PDV-a za primljene usluge temeljem prijenosa porezne obveze
 • Ilija Josić: Nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a
 • Iva Uljanić,Silvija Bartolec: Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe
 • Branimir Belančić-Farkaš: Primjena sustava poreza po tonaži broda

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neki primjeri knjiženja transakcija s PDV-om kod proračuna i proračunskih korisnika

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Devetomjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje predujmova u poslovnim knjigama obrtnika

Plaće i naknade plaća

 • Irena Đurica: Izaslani radnici na rad u inozemstvo
 • mr.sc. Mirjana Paić Ćirić: Naknada plaće zaposlenoj osobi za vrijeme komplikacija u trudnoći

Poslovanje banaka

 • Martina Drvar: Usporedba klasifikacije plasmana kreditnih institucija u EU

Carinsko poslovanje

 • Mario Demirović: Neka pitanja praktične primjene Zakona o trošarinama (1. dio)

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Pravno uređenje probnog rada od 26. lipnja 2013.

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Ponuda prema novom Zakonu o javnoj nabavi

Mirovinsko osiguranje

 • Vanda Crnjac Pauković: Mirovine u sklopu slobode kretanja radnika u EU

Komunalna djelatnost

 • Sandra Vajda: Pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić, mag. oec.: Izvješćivanje o nepravilnostima kod proračunskih korisnika
 • Vedran jelinović, dipl. iur.: Zatezne kamate za kašnjenje po ugovoru o leasingu
 • Irena Slovinac, dip. oec. : Redoslijed zatvaranja naplaćenih računa
 • Jasminka Rakijašić, dipl. oec.: Srednji poduzetnik kao obveznik revizije
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nadležno zakonodavstvo - rad u dvije države

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov posjetnik