arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2013

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sretna nova 2013. godina

Aktualno

 • Renata Kalčić: Snižene stope PDV-a od 1. siječnja 2013.
 • Dušanka Marinković Drača: Novi iznosi za provedbu ovrhe na plaći radnika
 • Anđa Redžić: Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
 • Dražen Opalić: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2012.
 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2012. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2012.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2012.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2012.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o (ostaloj) sveobuhvatnoj dobiti za 2012.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Irena Đurica: Pripreme za godišnji obračun članarina, renti i doprinosa za 2012.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2013.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja propisanih obrazaca i poreznih prijava
 • Željka Marinović: Izvješća o posebnim porezima
 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća
 • Ana Pavletić: Transakcije u Europskoj uniji i PDV

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Pregled osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća u 2013.
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Obračun poreza i prireza kod naplate plaće u ovršnom postupku
 • Irena Đurica: Obrasci ID-1 i IP
 • Dinko Lukač: Uvećanje plaće, porezni tretman i izvješćivanje

Proračunsko računovodstvo

 • Nina Ban Glasnović, Andreja Milić: Uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu
 • Nikolina Bičanić: Knjiženje na kraju proračunske godine
 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2012. godinu
 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Obračun godišnje amortizacije u obrtništvu

Carinsko poslovanje

 • Igor Popović: Zajednička agrarna politika EU

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Potpisan novi Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike

Stečajno pravo

 • Ante Ramadan: Novine u Stečajnom zakonu

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja

U susret EU

 • Tea Kranjec: Prilike iz kohezijske politike

Pitajte TEB

 • Otpis obveza
 • Obračun plaće uvijek prema podacima s Obrasca PK
 • Povrat neutrošenog novčanog darovanja kod neprofitne organizacije
 • Svojstvo punomoćnika
 • Rokovi ispunjenja novčanih obveza – kratkoročne novčane pozajmice
 • Knjiženje tečajnih razlika u proračunskom računovodstvu

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik