arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Barbara Jelčić: Porez na imovinu - prijedlozi i mišljenja

Aktualno

 • mr. sc. Mladen Štahan: Kako preživjeti 2012?
 • Miroslav Brzica: Kriteriji za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje
 • Darko Marečić: Izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Računovodstvo poslovanja platnim karticama
 • prof. dr. sc. Josipa Mrša: Predložene izmjene MRS-a 17 - Najmovi
 • Domagoj Zaloker: Nadoknada troškova osnivanja trgovačkog društva

Porezi i doprinosi

 • Višnja Felker, Sintija Perinić Šarić: Međunarodni pomorski prijevoz
 • Irena Đurica: Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba
 • Goran Križanac, Jasna Pepeljanić: Obveza doprinosa za 2012. s osnove druge djelatnosti
 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje drugog dohotka nerezidenta
 • Ana Pavletić: Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima
 • Mišljenja Ministarstva financija

Proračunsko računovodstvo

 • Slavica Malenica: Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješčivanju o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima
 • Andreja Milić: Evidentiranje općih, namjenskih i vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika državnog proračuna

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Terenski dodatak

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Uporaba kreditnih kartica u samostalnoj djelatnosti

Revizija

 • prof. dr. sc. Boris Tušek: Upravljački i organizacijski aspekti interne revizije

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Izvoz robe od 1.7.2012.: Izvoz robe od 1.7.2012.

Javna nabava

 • Daria Duždević: Ponuda i odluka o odabiru kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović: Ugovorna zabrana natjecanja u svjetlu novije sudske prakse

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Provedba Zakona o poticanju zapošljavanja u sustavu mirovinskog osiguranja

U susret EU

 • Ivana Juras Anić: Moguće promjene u statističkim regijama Republike Hrvatske

Pitajte TEB

 • Priznavanje imovine i obveza u poslovnim knjigama
 • Davanje aparata za pivo na korištenje domaćim ugostiteljima
 • Isplata pomoći za zdravstvene potrebe
 • Ugovor o autorskom djelu s umirovljenikom
 • Komplikacije u trudnoći i visina naknade
 • Izvješćivanje radnika o trajanju i korištenju godišnjeg odmora
 • Pozajmica vlasnika obrta

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik