arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Katarina Ott: Sunce more i ostale iluzije

Aktualno

 • Renata Kalčić: Izmjene Pravilnika o PDV-u
 • Dražen Opalić: Ispravak podataka o doprinosima iskazanih u obračunskoj prijavi i zastara prava
 • mr. sc. Mirjana Vurajić Kudeljan, Anđa Redžić: Uz Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Financije i računovodstvo

 • Martina Drvar: Prezentacija fer vrijednosti prema MSFI-u 13
 • Ana Šimić, MBA, mr. sc. Mario Varović, dr. sc. Denis Alajbeg: Leasing - računovodstveni aspekt i utjecaj na izvještavanje
 • Domagoj Zaloker: Primljeni naknadni popusti u proizvodnji i trgovini
 • mr. sc. Mirko Grubišić: Financijski rezultati poduzetnika za 2011. godinu

Porezi i doprinosi

 • Nada Tucaković: Osnove oporezivanja dobiti stalnih poslovnih jedinica u RH
 • Zdravka Barac: Obračun PDV-a kod kamata na jamčevinu
 • Irena Đurica, Dinko Lukač, Vedran Jelinović: Stranci - porezno pravni aspekt rada - pitanja i odgovori

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo: Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2013. - 2015.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2012.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Regres za godišnji odmor u 2012.
 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje fizičkih osoba nerezidenata
 • Milenka Crnogorac: Osvrt na osobni odbitak ili neoporezivi dio dohotka kod neredovite isplate plaća

Revizija

 • Nenad Šimunec: Vrste i obveznici revizije

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Početak primjene Konvencije o zajedničkom provoznom postupku u RH

Javna nabava

 • Daria Duždević: Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Prekršajno pravo

 • Kristina Robić: Izvršnost odluka o prekršaju i zastara izvršenja prekršajnopravnih sankcija

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Način i uvjeti obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Pitajte TEB

 • Prodaja osobnog automobila kad nije odbijen pretporez
 • Najniža i minimalna plaća
 • Plaća i poslovna tajna
 • Trgovina na veliko i malo
 • Izdaci pri obavljanju obrta u stambenom prostoru

TEB-ov podsjetnik

 • Teb-ov podsjetnik