arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Nada Čavlović Smiljanec: Dohodak = imovina?

Aktualno

 • Dražen Opalić: Kontola plaćanja doprinosa pri isplati plaća
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Oporezivanje inozemnih mirovina

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivica Pervan: Konsolidacija financijskih izvještaja za 2011. godinu
 • Nada Petrović: Evidentiranje i oporezivanje ugostiteljske djelatnosti
 • Domagoj Zaloker: Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
 • Irena Slovinac: Osobni automobili u sustavu PDV-a i porez na dobit
 • Lucija Crljenko Perković: Uvod u menadžersko računovodstvo

Porezi i doprinosi

 • Helena Schmidt, Stjepan Čuček: Kupnja udjela u društvu naspram kunja imovine pravne osobe - rizici prividnog pravnog posla
 • Nada Tucaković, Mislav Vergles: Primjena odredbi o transfernim cijenama - pitanja i odgovori
 • Željka Marinović: Trošarinski status, označavanje i prodaja alkoholnih pića
 • Mišljenje Ministarstva poljoprivrede - šume
 • Mišljenje Ministarstva financija

U susret EU

 • Ivana Juras Anić: IPA IIIC - unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja

Proračunsko računovodstvo

 • Slavica Malenica: Financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz proračuna JLP(R)S

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Naknada plaće temeljem ugovorne zabrane natjecanja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje nabave i izdatka u svezi automobila te reprezentacije nakon 1.3.2012.

Radno pravo

 • Domagoj Franjo Frntić: Institut prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca i sloboda ugovaranja

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Izrada kvalitetne ponude prema novom Zakonu o javnoj nabavi

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Blagojević: Pravo na doplatak za djecu

Stečajno pravo

 • Ante Radman: Uvjeti za otvaranje stečajnog postupka i prethodni stečajni postupak

Pitajte TEB

 • Obveza revizije financijskih izvještaja d.o.o.-a
 • Primjena stope PDV-a na izdanim računima
 • Upotreba vlastite robe za potrebe reprezentacije i održavanje osobnih automobila od 1.3.2012.
 • Obračun plaće na dane blagdana
 • Primjena iznosa ugovorene plaće
 • Praktičan rad učenika i studenata i njihovo osiguranje zbog ozljeda na radu
 • Neprofitne organizacije - Rashodi dugotrajne imovine niže vrijednosti od 2.000,00 kn kod neprofitnih organizacija
 • Ozljede na radu i otkaz ugovora
 • Irena Đurica: Isplata drugog dohotka strancu

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik