arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Gospodarstvo - skromni rast/2011., ali i naznaka novog pada: Gospodarstvo - skromni rast/2011., ali i naznaka novog pada

Aktualno

 • Renata Kalčić: Izmjene Pravilnika o PDV-u
 • Andriana Krešić: Novine u Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
 • Smanjenje naknade za šume: mr. sc. Vlado Đurašin: Smanjenje naklade za šume
 • Vena Buljan: Novine u postupku upisa u sudski registar

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata za 2011., podjela dobiti i pokriće gubitaka, s osvrtom na porezne posljedice
 • Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze
 • mr. sc. Ivan Žic: Računovodstvo odvajanja društva kapitala preuzimanjem
 • Nenad Šimunec: Unos novčane tražbine u kapital društva
 • Ana Šimić, dr. sc. Dario Silić, Ana Rauker: Leasing - financijski aspekt
 • Irena Đurica: Indirektna spomenička renta

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Primjena novih odredbi u oporezivanju PDV-om
 • Zdravka Barac: Obračunavanje PDV-a kod prodaje založenih dobara
 • Sani Ljubunčić: Prikaz izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja
 • Irena Đurica: Pripreme za dolazak stranaca na rad u RH
 • Anđa Redžić: Reprogramiranje nepodmirenog poreznog duga nastalog do 31.1. 2012.
 • Mišljenja Ministarstva financija

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Tromjesečni financijski izvještaji
 • Nikolina Bičanić: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz prethodnog razdoblja i uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Obrtnici u sustavu paušalnog oporezivanja dohotka

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Josip Tomašić: Važnost i složenost carinske tarife

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Raspored radnog vremena - mogućnosti i ograničenja

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Matična evidencija - mirovinsko osiguranje

Javna nabava

 • Ante Loboja: Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave prema novom Zakonu o javnoj nabavi

Upravno pravo

 • dr. sc. Alen Rajko: Nekoliko praktičnih savjeta strankama u upravnom sporu

Kazneno pravo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Pojedini aspekti odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

Prekršajno pravo

 • Kristina Robić: Odnos Prekršajnog zakona i Općeg poreznog takona u pogledu zastare prava na pokretanje prekršajnog postupka

Pitajte TEB

 • Smanjenje porezne osnovice; Isplata dividende strancu; Tržišna vrijednost kod otpisane imovine; Iskazivanje financijske imovine kod proračuna; Obrtnik obveznik poreza na dohodak i PDV-knjiga blagajne

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik