arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Profesija: žena

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Izmjene Zakona o porezu na dohodak
 • Renata Kalčić: Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Ksenija Cipek: Uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Dražen Opalić: Izmjene Zakona o doprinosima

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011.
 • Branka Viduka, Ivana Kalčićek: Dodatni podaci uz GFI za statističke i druge potrebe za 2011.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2011. godinu
 • Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje osobnih automobila od 1. ožujka 2012.
 • mr. sc. Ivan Žic: Računovodstvo tova peradi
 • mr. sc. Slavica Pezer Blečić: Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca - pitanja i odgovori

Porezi i doprinosi

 • Berislav Matković: Zastara prava na utvrđivanje i naplatu poreza, doprinosa i drugih davanja
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Porezna oslobođenja u svezi s međunarodnim prijevozom

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neka pitanja konsolidacije financijskih izvještaja
 • Danijela Stepić, Marela Knežević, Davor Kozina: Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Sezonsko poslovanje obrta

Carinsko poslovanje

 • Melita Buljan: Ovlašteni pošiljatelj

Poslovanje s inozemstvom

 • Dinko Lukač: Unos podataka u nadzorne knjige

Radno pravo

 • Domagoj Franjo Frntić: Naknada štete iz radnih odnosa u pravnom poretku RH s osvrtom na primjenu Direktive 89/391/EEZ

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Nova Uredba o načinu izrade, postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

Ovršno pravo

 • Ivan Kaleb: Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvarima i prijenosom prava - fiducijarno osiguranje tražbine: Ivan Kaleb: Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvarima i prijenosom prava - fiducijarno osiguranje tražbine

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Obvezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata

Pitajte TEB

 • Obveze nasljednika obrta; Utvrđivanje naknade za uslugu prijevoza; Dnevnice i terenski dodatak; Ispravak knjigovodstvene pogreške prethodnog razdoblja; Knjiženje plaće u naravi

TEB-ov podsjetnik

 • Predloženo smanjenje naknada za šume, spomeničku rentu i HGK