arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Marko Škreb: Čeka nas teška godina, ali to je zapravo odlična vijest!

Aktualno

 • Dušanka Marinković Drača: Novosti u provedbi ovrhe na plaći radnika

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom tijeku
 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2011.
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2011. za obveznike HSFI-a
 • Kristina Toth: Umanjenje financijske imovine

Proračunsko računovodstvo

 • Renata Kalčić: Konačni obračun PDV-a kod neprofitnih ustanova i proračunskih korisnika

Platni promet

 • Vesna Mlinarek: Upotreba IBAN-a i novi nalozi za plaćanje

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnja prijava na dohodak za 2011.
 • mr. sc. Ljubica Javor: Konačni obračun PDV-a za 2011.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Sastavljanje obrasca PD za 2011.
 • mr. sc. Ljubica Javor: Isporuke dobara i usluga bez naknade
 • Dinko Lukač: Jubilarna nagrada
 • Mišljenja Ministarstva financija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2011.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Carinsko postupanje sa softverom

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Alen Škudar: Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Raspored radnog vremena

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Novi okvir pripreme i provedbe programa i izobrazbe u području javne nabave

Pitajte TEB

 • Obračun amortizacije,,,;Proračunsko računovodstvo; Uzdržavano dijete...; Otpis potraživanja..; Mjesto oporezivanja usluge; Doprinos za poticanje zapošljavanja; Rokovi plaćanja

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik