arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Barbara Jelčić: Uoči uvođenja poreza na nekretnine

Aktualno

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Domagoj Dodig: Konačni prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Dušanka Marinković Drača: Novi pravilnik o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine
 • Tatjana Dalić: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa dostupno svima i odmah

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika
 • Ljubica Đukanović: Sanacija javnih ustanova - Prijedlog Zakona
 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2012.
 • Nenad Šimunec: Novi obrasci i uvođenje Registra zadužnica i bjanko zadužnica
 • Andreja Kajtaz: Digitalni certifikati u postupku fiskalizacije

Porezi i doprinosi

 • Zdravka Barac: Ulazak u sutav PDV-a u 2013. i izlazak iz sustava
 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje primitaka sportaša
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice i darovi djeci
 • Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 • Tomo Šnajder: Obveze doprinosa za izaslane radnike
 • Dinko Lukač: Isplata otpremnine i porezni tretman
 • Irena Đurica: Osobni odbitak

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
 • Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka od samostalnih djelatnosti poslije 1.1.2013.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Alen Škudar: Statističko istraživanje o isplatama plaća, dohotka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidentima

Javna nabava

 • Dušanka Marinković Drača: Izjava o nekažnjavanju u postupcima javne nabave

Radno pravo

 • Sabina Dugonjić: Potraživanje poslodavca s osnova naknade štete nastale manjkom

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, Nevenka Mirković: Prava iz zdravstvenog osiguranja osoba

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: zravna naplata novčane tražbine

Kazneno pravo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Naknada troškova kaznenog postupka

U susret EU

 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Doktrina zlouporabe Direktive o PDV-u sa stajališta

Pitajte TEB

 • Predujam udjela u dobiti
 • Neadekvatnost kapitala prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
 • Plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak
 • Potvrda o isplaćenom primitku - do kraja godine
 • Raspodjela viška prihoda kod neprofitnih organizacija

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik