arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Sfinga je igrala opakije?

Aktualno

 • Ivana Jakir Bajo: Izmjene i dopune Uredbe o fiskalnoj odgovornosti - uz Prijedlog Uredbe

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivica Pervan: Objavljivanje povezanih osoba prema MRS-u 24
 • mr. sc. Ivan Žic: Računovodstvo zadruga
 • mr. sc. Tanja Rukavina, Nikola Sudar: Kuponska prodaja
 • Irena Slovinac: Prodaja robe u komisiji

Porezi i doprinosi

 • Željka Marinović: Trošarina na duhanske proizvode
 • mr. sc. Ljubica Javor: Stope PDV-a u državama članicama EU-a
 • Zdravka Barac: Povrat PDV-a inozemnim pravnim i fizičkim osobama
 • Mišljenja Ministarstva financija

Proračunsko računovodstvo

 • Devetomjesečni financijski izvještaji
 • Danijela Bučar Trivičević: Zaduživanje, davanje jamstva i suglasnosti JLP(R)S-a
 • Ivana Jakir Bajo: Neka pitanja zaduživanja kod proračuna i proračunskih korisnika

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Devetomjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Porezna kartica - Obrazac PK
 • Dražen Opalić: Bolovanje duže od tri godine i obveza doprinosa
 • Dinko Lukač: Plaća za nepuno radno vrijeme
 • Irena Đurica: Nagrađivanje radnika

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti

Carinsko poslovanje

 • Igor Popović, Zdravko Tisak: Koncept TARIC-a

Javna nabava

 • Ante Loboja: Primjena Zakona o javnoj nabavi kroz mišljenja Uprave za sustav javne nabave

Mirovinsko osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Uređivanje osnovice i visine naknade plaće za vrijeme bolovanja

Radno pravo

 • Maja Leko, mr. Darko Terek: Zasnivanje i prestanak radnog odnosa uz uvjet probnog rada

Stečajno pravo

 • Ante Ramadan: Namirenje tražbine u stečajnom postupku

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Otkup vlastitih poslovnih udjela
 • mr. sc. Ida Dojčić: Projekti financiranja iz EU fondova - nabavke dobara i usluga bez PDV-a
 • Irena Đurica: Uplata školarine i/ili povrat novca radniku
 • Jasminka Rakijašić: Isplate nezavisnim vijećnicima za redovno financiranje
 • Dinko Lukač: Privremeni uvoz i izvoz ambalaže
 • Irena Slovinac: Naplaćivanje opomena
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Prethodno osiguranje i visina naknade plaće za bolovanje
 • Nikolina Bičanić: Prijeboj zakupnine i ulaganja u prostor koji je u zakupu kod proračuna

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik