arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2012

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Sretna nova 2012!

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Uputa o popunjavanju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 • Dušanka Marinković Drača: Novi način evidencije radnog vremena za radnike školskih ustanova
 • Slavica Vuković: Uz novi Zakon o strancima

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2011.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2011.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2011.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2011.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2011.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o (ostaloj) sveobuhvatnoj dobiti za 2011.
 • mr. sc. Ivan Žic: Kako sastaviti račun dobiti i gubitka za poljoprivrednu djelatnost?
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina, doprinosa, spomeničke rente i naknada za 2011.

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek: Uz izmjene Pravilnika o porezu na dobit
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja obrazaca i prijava prema poreznim propisima
 • Zdravka Barac: Ulazak u sustav PDV-a u 2012. i izlazak iz sustava PDV-a
 • Željka Marinović: Izvješća o posebnim porezima
 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća
 • Dinko Lukač: Primjeri akata za dodjelu stipendija

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun plaća u 2012.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Knjiženja na kraju proračunske godine
 • Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2011. godinu
 • Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2012. godinu

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2011.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Obračun godišnje amortizacije u obrtništvu

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Zvjezdana Brodarac: Transakcijski račun - izmjene i dopune Odluke

Carinsko poslovanje

 • Zorica Kučić-Vitaljić : Primjena sustava dijagonalne kumulacije podrijetla u RH

Radno pravo

 • Miroslav Brzica: Djelovanje sindikalnog povjerenika kod poslodavaca

Javna nabava

 • Dušanka Marinković Drača: Plan nabave za 2012. - pitanja i odgovori

Trgovina

 • Marija Perković Kulan, Vlatka Kučević: Uz izmjene Zakona o trgovini - novele i prednosti

Obvezno pravo

 • mr. sc. Josip Šaban: Zakup i prodaja poslovnoga prostora (s primjerom ugovora o zakupu)

Pitajte TEB

 • mr. sc. Josip Šaban: Zakup i prodaja poslovnoga prostora (s primjenom ugovora o zakupu)

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik