arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Hoće li se uskoro riješiti šok niskih mirovina iz II. stupa?

Aktualno

 • mr. sc. Josip Šaban: Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2011.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Računovodstvo vlastitih dionica i udjela
 • Irena Slovinac: Računovodstvo unutarnje proizvodnje
 • Domagoj Zaloker: Prijeboj (kompenzacija)
 • mr. sc. Zvjezdana Brodarac: Odluka o nalozima za plaćanje

Proračunsko računovodstvo

 • Sanda Pipunić, Vesna Šiklić Odak: Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike - plaće, pomoći i jubilarne nagrade

Porezi i doprinosi

 • Zdravka Barac: Oporezivanje charter djelatnosti
 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a u putničkom prometu
 • Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Pomorci - obračun doprinosa za staž s povećanim trajanjem
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća radnika izaslanih na rad u inozemstvo

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Oporezivanje odvjetničke djelatnosti

Poslovanje banaka

 • Martina Drvar: Konsolidirani nadzorni izvještaji kreditnih institucija

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Josip Tomašić: Kako (ne) razvrstavati robu u carinsku tarifu (II. dio)

Radno pravo

 • dr. sc. Viktor Gotovac: Prestanak ugovora o radu ravnatelja školske ustanove
 • Vesna Šiklić Odak: Godišnji odmor službenika, namještenika i dužnosnika u JLP(R)S

Menadžment

 • Boris Peko: Balanced scorecard - značajke i koristi modela

Javna nabava

 • Tatjana Kreč: Natječaj

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Mirovinsko osiguranje

 • Milenka Crnogorac: Drugi stup mirovinskog osiguranja - pogled sa stajališta osiguranika

Trgovačko pravo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Skraćeni stečajni postupak

Pitajte TEB

 • Obračun plaće u nepunom radnom vremenu; Korištenje godišnjeg odmora; Prodaja dugotrajne materijalne imovine; Službeni put u inozemstvo - doprinos za zdravstvenu zaštitu

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik