arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Mladen Staničić: Hrvatska i EU: šanse postoje, ali...

Aktualno

 • Domagoj Zaloker: Izmjene računovodstvenih standarda
 • Ivana Jakir Bajo, Ivana Maletić: Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
 • mr. sc. Miljenko Giunio: Pravila uračunavanja ispunjenja kod djelomičnog plaćanja obveza
 • Irena Slovinac: Računovodstvo ovalštenih mjenjača

Proračunsko računovodstvo

 • Sanda Pipunić: Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima

Porezi i doprinosi

 • Branimir Belančić-Farkaš: Izmjene i dopune Pomorskog zakonika
 • Zdravka Barac: Oporezivanje turističkih, ugostiteljskih i agencijskih usluga PDV-om
 • mr. sc. Ida Dojčić: Podjela pretporeza
 • Nada Petrović: Oporezivanje dohotka po osnovu otuđenja nekretnina
 • Tomo Šnajder: Opće poljoprivredno gospodarstvo - status u osiguranju i obveze za doprinose 2011.
 • Mišljenja Ministarstva financija

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Radno pravo

 • dr. sc. Viktor Gotovac: Prestanak ugovora o radu "radnika - člana uprave"
 • dr. sc. Alen Rajko: Novosti u regulaciji prijma u lokalnu službu

Revizija

 • mr. sc. Damir Krajačić: Kontrola kvalitete revizijskih usluga
 • dr. sc. Boris Tušek, Ivana Pokrovec: Prikupljanje revizijskih dokaza u procesu interne revizije

Javna nabava

 • Gordana Sedmak Jednačak: Usluge osiguranja kao nabavna kategorija objedinjene nabave kod jedinica lokalne samouprave/regionalne uprave

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Novčane rodiljne i roditeljske potpore

Pitajte TEB

 • Prekršajna kazna za odgovornu osobu društva; Čuvanje dokumentacije; Pravo na regres; Osiguranje učenika i studenata koji nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji; Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik