arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Imate li na poslu dobrog prijatelja?

Aktualno

 • Dušanka Marinković Drača, dipl. iur.: Novi pravilnici o evidencijama o radnicima i radnom vremenu, obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine

Financije i računovodstvo

 • dr. sc. Ivica Pervan: Konsolidirano izvještavanje za 2010. godinu
 • Irena Slovinac, dipl. oec.: Računovodstvo trgovine na veliko
 • Domagoj Zaloker, dipl. oec.: Događaji nakon datuma bilance
 • Nada Tucaković, dipl.oec.: Priprema dokumentacije transfernih cijena u svrhu poreznog nadzora

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Željko Martišković Nikolina Vojak, univ. spec. oec.: Rezultati i ocjena mjera za gospodarski oporavak i razvitak Republike Hrvatske
 • Nikolina Bičanić, dipl. oec.: Neka pitanja primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu
 • Sanda Pipunić, dipl. iur. Vesna Šiklić Odak, dipl. iur.: Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Porezi i doprinosi

 • Ksenija Cipek, dipl.oec. Iva Uljanić, dipl.oec.: Stipendije u sustavu poreza na dohodak
 • mr. sc. Ida Dojčić: Ugovorni odnosi kod pozajmica i porezni tretman kamata
 • Jasna Prepeljanić, dipl.oec. Goran Križanec, dipl.oec.: Obveza doprinosa za 2010. s osnove druge djelatnosti – obveznici poreza na dobit
 • Mišljenja Ministarstva financija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar, dipl. oec.: Evidentiranje poslovnih promjena kod frizera, pedikera, kozmetičara i sličnih djelatnosti

Revizija

 • mr.sc. Ivo Mijoč, Josipa Mijoč, univ.spec.oec.: Metoda uzoraka u reviziji

Javna nabava

 • Ante Loboja, dipl. iur.: Otvoreni postupak javne nabave s primjerima iz prakse

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Josip Tomašić, dipl. ing.: Kako (ne) razvrstavati robu u carinsku tarifu (I. dio)
 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Sigurnosne odredbe i druge novosti u carinskom zakonodavstvu

Trgovina

 • Darko Marečić, dipl. iur.: Način isticanja cijene proizvoda i usluga
 • mr. sc. Josip Šaban: Trgovinski zastupnik i posrednik s primjerima odgovarajućih ugovora

Pitajte TEB

 • Pitajte TEB

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik
 • TEB-ov podsjetnik