arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Veljko Drakulić: Stvaramo li povoljnu investicijsku klimu?

Aktualno

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, Davorka Štimac, dipl. iur.: Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
 • Ljubica Đukanović, mag. iur.: Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka
 • Branka Viduka, dipl. oec.: Tromjesečni statistički izvještaji
 • Domagoj Zaloker, dipl. oec.: Vrijednosna usklađenja kratkotrajne imovine
 • dr. sc. Isa Myftari: Primjena analize prihoda i troškova za ispravno odlučivanje o proizvodu i cijeni (I. dio)
 • mr. sc.Vlado Đurašin: Naknada za šume
 • mr. sc. Zvjezdana Brodarac: Otvaranje transakcijskih računa
 • Nikolina Bičanić, dipl. oec.: Preneseni viškovi i manjkovi prihoda iz prethodnog razdoblja i rebalans proračuna i financijskog plana za 2011.

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Maletić, dipl. oec. Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.: Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju i prvi tromjesečni izvještaji za 2011.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Odbitak pretporeza kod početka poduzetničke djelatnosti
 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje fizičkih osoba nerezidenata
 • Mišljenja Ministarstva financija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar, dipl. oec.: Ugostiteljske i turističke usluge u seljačkom domaćinstvu
 • Slavica Milevoj, dipl. iur.: Majstorski ispit

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača, dipl. iur.: Preraspodjela radnog vremena

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Marcela Kir: Devizno poslovanje s inozemstvom - pitanja i odgovori

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap, dipl. iur. Nevenka Mirković, dipl. iur.: Stanka za dojenje djeteta

Mirovinsko osiguranje

 • Željko Janeš, dipl. iur.: Mirovinsko osiguranje - nove kategorije i izmjena postojećih kategorija osiguranika

Kontroling

 • mr. sc. Andreja Švigir: Analiza poslovanja – jesmo li dobri kako nam se čini?

Trgovačko pravo

 • Tomislav Laušin, dipl. iur.: Obveze izdavatelja vrijednosnih papira nakon uvrštenja na uređeno tržište

Pitajte TEB

 • Pitajte TEB