arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Vodstvo kao način života

Aktualno

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010.
 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Uz izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće za 2010. prema ZOR-u i ZTD-u
 • Domagoj Zaloker: Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore prema MRS-u 19
 • Irena Slovinac: Evidentiranje predujmova
 • Nenad Šimunec: Nove izmjene zadužnice i bjanko zadužnice
 • Nenad Šimunec: Naplata mjenice u izmijenjenom sustavu platnog prometa

Proračunski korisnici

 • Nikolina Bičanić: Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak: Računovodstveni i porezni aspekt rezerviranja
 • Višnja Felker, Sintija Perinić - Šarić: Prodaja poslovnih udjela zaposlenicima
 • Tomica Šnajder: Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Isplata utužene bruto plaće radniku po sudskoj presudi u ovršnom postupku

Javna nabava

 • Estera Rakić: Javna nabava poštanskih usluga
 • Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2010.

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Alen Škudar: Novosti u izvješćivanju u poslovima s inozemstvom

Carinsko poslovanje

 • Melita Buljan: Ispravak i poništavanje carinskih deklaracija

Radno pravo

 • Miroslav Brzica: Izbori za radničko vijeće

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Radno vrijeme i evidencije radnog vremena u zdravstvenim ustanovama

Ustavno pravo

 • dr. sc. Alen Rajko: Novela Zakona o pravu na pristup informacijama

Pitajte TEB

 • Nova knjiženja vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika
 • Isplata troškova službenog putovanja vanjskom suradniku u neprofitnoj organizaciji
 • Sastavljanje obrazaca ID i IP u slučaju neisplate plaće
 • Robno knjigovodstvo
 • Plaćanje gotovim novcem
 • Redoslijed zatvaranja naplaćenih potraživanja
 • Evidentiranje dokapitalizacije društva potraživanjem za dani zajam