arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Riblji meni

Aktualno

 • mr. sc. A. Miljeno Giunio: Rokovi plaćanja i sankcije neplaćanja od 1.1.2012.
 • Danijela Stepić, Marela Knežević, Davor Kozina: Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika
 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2011.
 • Jasminka Rakijašić: Ulaganja u nektetnine - prijenosi
 • Ana Šimić, mr. sc. Davorka Davosir - Pongrac: Leasing - pravni i porezni aspekt
 • mr. sc. Andreja Švigir: Planiranje - mit ili stvarnost?

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 • Mirjana Račevska: Oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem međunarodnih ugovora i programa pomoći EZ-a
 • Branimir Belančić - Farkaš: Primjena sustava poreza po tonaži broda
 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice i darovi djeci
 • mr. sc. Zrinka Perić: Porezno priznati troškovi za kupljenu odjeću
 • Željka Marinović: Nabava alkohola i alkoholnih pića bez plaćanja trošarine
 • Anđela Toth Sesar: Priređivanje nagradnih igara
 • Nada Weiss: Spomenička renta kao izvor sredstava za obnovu kulturne baštine
 • Mišljena Ministarstva financija

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i neka pitanja popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka za 2011.

Poslovanje banaka

 • Vedran Bartol: Jamstveni kapital banaka u Baselu III

Carinsko poslovanje

 • Melita Buljan: Carinsko postupanje sa električnom energijom koja se provozi ili uvozi ili izvozi iz RH

Javna nabava

 • Glorija Raguž: Planiranje javne nabave u 2012. godini

Mirovinsko osiguranje

 • mr. sc. Mihovil Rismondo: Zbrajanje mirovnskog staža navršenog na području bivše države i ostvarivanje prava na mirovinu

Ovršno pravo

 • Vesna Žulj, Mirjana Matov: Novi sustav ovrhe i javni ovršitelji
 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Kazneno djelo neisplate plaće danas i sutra

U susret EU

 • Martina Drvar: Pregled Direktive o stambenim kreditima

Pitajte TEB

 • Odricanje fizičkih osoba od kamata na zajmove; Revizija konsolidiranih izvještaja malih poduzetnika; Naknade članova biračkih odbora; Ulaganje vlastitih novčanih sredstava u samostalnu djelatnost; Obračunavanje PDV-a na proviziju

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik