arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Mirjana Krizmanić: Kako preživjeti krizu i sačuvati mentalno zdravlja?

Aktualno

 • Ljiljana Marušić: Prijedlozi izmjena i dopuna zakona iz mirovinskog osiguranja
 • Izmjene Zakona o kreditnim unijama

Financije i računovodstvo

 • Vladmir Cindori: Računovodstvo proizvodnje merkatilne pšenice
 • Irena Slovinac: Devizna blagajna
 • Domagoj Zaloker: Službeni automobili - računovodstveni i porezni tretman

Proračunsko računovodstvo

 • Sanda Pipunić, mr. sc. Andreja Bakula: Registar zaposlenih u javnom sektoru - jedan od alata za uspješno upravljanje ljudskim potencijalima
 • Andreja Milić: Devetomjesečni financijski izvještaji

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor : PDV kod isporuka nekretnina i građevinskih usluga
 • mr. sc. Ljubica Javor : PDV kod isporuka nekretnina i građevinskih usluga
 • Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša: Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša
 • Ivana Juras Anić: Index regionalne razvijenosti
 • Zlatan Janeš: Izmjene i dopune Zakona o državnim potporama
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Borba protiv utaje poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 • Mišljenja Ministarsva financija

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Nabava i prodaja nekretnine evidentirane u Obrascu DI

U susret EU

 • Tea Kranjec: Fondovi Europske unije - procedure financiranja

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Alen Škudar, Gordana Miškić: Izvješćivanje u odnosima s inozemstvom - pitanja i odgovori

Mirovinsko osiguranje

 • Željko Janeš: Mirovinsko osiguranje pomoraca

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Rokovi u primjeni novog Zakona o javnoj nabavi

Ovršno pravo

 • Vinka Đurinovac, Sanja Užar: Primanja i naknade izuzete od ovrhe u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Trgovina

 • Darko Marečić: Uvjeti pod kojima građani mogu obavljati prodaju poljoprivrednih dobara, riba i šumskih proizvoda

Pitajte TEB

 • Naknada ulaganja na dugotrajnoj imovini - obnova sanitarnih čvorova; Sitan inventar; Ovjeravanje izdanih računa; Isplata otpremnine po menadžerskom ugovoru; Primici fizčkih osoba od prodaje poslovnih udjela; Zalihe kod neprofitnih organizacija za preraspodjelu drugima

TEB-ov podsjetnik

 • TEB -ov podsjetnik