arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2011

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Prof. dr. sc. Mladen Vedriš: Monetarna politika i bolji život nacije

Aktualno

 • Drago Kovačić, mag. oec. univ. spec. oec.: Izmjene u načinu sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2010.
 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2010.
 • Maja Barberić: Zakon o ovrsi na novčanim sredstvima

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2010. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja financijskih izvještaja
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2010.
 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2010.
 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente u 2010.
 • dr. sc. Ivica Pervan: Računovodstveno izvještavanje računovodstvenih pothvata
 • Vesna Kavur: Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Knjiženja na kraju proračunske godine
 • Ivana Jakir Bajo: Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2010.
 • Ivana Maletić, Ivana Jakir Bajo: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Rokovi podnošenja obrazaca i prijava prema poreznim propisima
 • Zdravka Barac: Ulazak u sustav PDV-a u 2011. i izlazak iz sustava PDV-a

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun obveza iz plaća u 2011.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Godišnji obračun amortizacije kod obrtnika
 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Postupanja ponuditelja kod ponuda u javnoj nabavi

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Slavica Pezer Blečić: Novosti u deviznom zakonodavstvu
 • Franjo Ibrišimović: Podrijetlo robe

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Plaćanje naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Trgovina

 • Darko Marečić: Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Trgovačko pravo

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Povrede dužnosti članova uprava i izvršnih direktora u slučaju insolventnosti i gubitka društva

TEB-ov podsjetnik

 • TEB-ov podsjetnik