arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Pelješki most, da ili ne, pitanje je (još i) sad

Aktualno

 • Dušanka Marinković Drača: Obvezni sadržaj obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine

Financije i računovodstvo

 • Vladimir Cindori: Fiducijarni prijenos vlasništva – računovodstveni i porezni aspekt
 • Domagoj Zaloker: Kapitalizacija naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini
 • Zlatko Bakić: Evidentiranje najmova sukladno MRS-u 17

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo, Ivana Maletić: Kratkoročno zaduživanje i upravljanje viškovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Damir Ocvirk: Kako funkcioniraju proračunske (fiskalne) blagajne?
 • Berislav Matković: Porez na kuće za odmor
 • Višnja Felker, Sintija Perinić Šarić: PDV kod primljenih inozemnih novčanih donacija
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Primjena izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak – izračun plaće, godišnji obračun poreza i podnošenje godišnje porezne prijave
 • mr. sc. Ida Dojčić: Primjena novih odredbi u oporezivanju dobiti
 • mr. sc. Mirjana Komljenović-Mahović: Povrati i preknjiženja uplaćenih javnih davanja
 • Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka od osiguranja

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Iva Kopecki: Gotovinski promet prema deviznim propisima
 • Melita Buljan: Carinska deklaracija

Revizija

 • mr. sc. Ivo Mijoč, Dajana Mijoč: Mogućnosti korištenja Benfordovog zakona u revizijskoj praksi

Javna nabava

 • Biljana Lerman: Pregovarački postupak javne nabave

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Naknada u slučaju neiskorištenog godišnjeg odmora

Trgovačko pravo

 • Zorislav Kaleb: Davanje netočnih podataka o trgovačkom društvu

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Mirovine osiguranika II. stupa mirovinskog osiguranja

Gospodarstvo

 • Irena Slovinac: Prijevoznička djelatnost

Prilozi

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Krešimir Vranar: Poslovanje obrtnika: građevinska djelatnost, cvjećari, stomatolozi