arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Sandra Švaljek: Uz Program gospodarskog oporavka

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek, Maja Bartolić: Uz izmjene Zakona o porezu na dobit

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Tanja Rukavina: Priznavanje prihoda prema zahtjevima MRS-a 11
 • Jasminka Rakijašić: Nove izmjena MSFI-a i tumačenja
 • Kristina Toth: Računovodstvo ulaganja u trezorske i komercijalne zapise

Proračunsko računovodstvo

 • Ivana Jakir Bajo: Planiranje u sustavu proračuna za razdoblja 2011.-2013.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Vlado Ðurašin: Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
 • Višnja Felker, Sintija Perinić Šarić: PDV kod usluga prijevoza u međunarodnim linijama
 • mr. sc. Sanda Kapetanović: Izuzimanja i skrivene isplate dobiti
 • Zrinka Perić: Dohodak ostvaren otuđenjem nekretnina
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Predložene promjene plaćanja spomeničke rente i članarine u turističkim zajednicama

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Obveze prema neisplaćenim plaćama za protekla porezna razdoblja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Priznavanje pretporeza u obrtništvu

Poslovanje s inozemstvom

 • Alen Škudar: Istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

Poslovanje banaka

 • Bartol Vedran: Novi nadzorni izvještaji kreditnih institucija

Radno pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Evidencije o radnicima i radnom vremenu

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Izmjene propisa u zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti

Trgovina

 • Darko Marečić: Obavljanje direktne prodaje proizvoda putem zastupnika

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Rekapitulacija podataka za kontrolu doprinosa za mirovinsko osiguranje