arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Viktor Gotovac: Ostvarivanje plaće radnika

Aktualno

 • Ljubica Đukanović: Promjene koje se očekuju izmjenama zakonskih propisa s područja zdravstva

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu
 • Irena Slovinac: Računovodstvo tiskarske djelatnosti
 • mr. sc. Ivo Mijoč: Sastavljanje izvještaja o novčanom tijeku indirektnom metodom
 • Tino Kusanović, Jure Smajo: Financijske izvedenice kao instrument zaštite od valutnog rizika
 • Domagoj Zaloker: Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Polugodišnji financijski izvještaji

Porezi i doprinosi

 • Renata Kalčić, Maja Kolobarić: Financijske institucije i njihove usluge u sustavu PDV-a
 • mr. sc. Ljubica Javor: Posredovanje u sustavu PDV-a
 • dr. sc. Božidar Jelčić, prof. emeritus, prof. dr. Duško Pavlović: Promjene u poreznom tretmanu plovila
 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak, Vesna Gilja: Transferne cijene - metoda transakcijske neto marže
 • Zlatan Janeš: Državne potpore poduzetnicima do 500.000 €
 • Krešimir Vranar: Izmjene zakonskih propisa o posebnim porezima
 • Mišljenja Ministarstva financija

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2010.

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Obračun doprinosa prema najvišoj mjesečnoj i najvišoj godišnjoj osnovici za 2010.
 • mr. sc. Tanja Rukavina: Sustav nagrađivanja zaposlenika i menadžmenta - modeli i računovodstveni pristup

Poslovanje s inozemstvom

 • Franjo Ibrišimović: Ovlašteni primatelj

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Promjene u Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave

Radno pravo

 • Irena Cvitanović, dipl. iur., Dušanka Marinković Drača: Primjena novog Zakona o radu

Trgovina

 • Milan Stipić: Primjena Zakona o potrošačkom kreditiranju
 • Đema Bartulović, Vesna Buntić: Isticanje maloprodajnih cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda i usluga

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta

Mirovinsko osiguranje

 • Željko Janeš: Mogući oblici rada umirovljenika uz primanje mirovine