arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 5/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mihaela Grubišić: Upravljanje državnom imovinom u hrvatskim prilikama

Aktualno

 • Predložene ekonomske mjere Vlade RH
 • mr. sc. Ljubica Javor: Poseban postupak oporezivanja marže

Financije i računovodstvo

 • Zdravko Vukšić: Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije
 • Domagoj Zaloker: Službeni automobili – nabava i korištenje od 1.1.2010.
 • Kristina Toth: Učinci promjena tečajeva stranih valuta pri vrednovanju financijske imovine
 • Irena Slovinac: Računovodstvo servisne djelatnosti

Proračunsko računovodstvo

 • Zdravka Barac: Proračunski korisnici u sustavu PDV-a - porezna oslobođenja

Porezi i doprinosi

 • Mišljenja Ministarstva financija
 • Ksenija Cipek: Porezne olakšice za obveznike poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi i slobodnim zonama
 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije i promidžbe u 2010.
 • mr. sc. Branka Tuđen: Utvrđivanje porezne osnovice PDV-a pri uvozu

Plaće i naknade plaća

 • Ivana Vargašević: Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – proračunska ograničenja
 • Tomo Šnajder: Minimalna plaća i najniža mjesečna osnovica

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje obračunskih plaćanja u obrtu

Poslovanje s inozemstvom

 • Alen Škudar: Novine u izvješćivanju o vlasničkim ulaganjima

Javna nabava

 • Ante Loboja: Komunalna društva i ustanove u sustavu javne nabave

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović: Otpremnine prema Zakonu o radu

Revizija

 • prof. dr. sc. Boris Tušek, Ivana Pokrovac: Interne kontrole kao instrument upravljanja rizicima poduzeća

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Dopunsko zdravstveno osiguranje

Financijske vijesti iz svijeta

 • Krešimir Jušinski: Krešimir Jušinski

Pitajte TEB

 • Otpis obveza
 • Promjena radnog mjesta i ugovor o radu
 • Naknada štete zbog ozljede na radu isplaćene nasljednicima radnika
 • Način zaračunavanja (prefakturiranja) tzv. režijskih troškova
 • Naknada za zakup zemljišta u vlasništvu države
 • Revalorizacijske rezerve i dokapitalizacija