arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Podizati ili ne podizati dobnu granicu za odlazak u mirovinu

Aktualno

 • Sanda Pipunić: Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje automobila od 1.1.2010.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Prodaja robe u komisiji
 • dr. sc. Ivica Pervan: Izrada i javna objava konsolidiranih financijskih izvještaja za 2009. godinu
 • mr. sc. Mladen Štahan: Utvrđivanje rezultata poslovanja, podjela dobiti i pokriće gubitka

Proračunsko računovodstvo

 • Andreja Milić: Predaja financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine
 • Nikolina Bičanić: Neka pitanja izrade rebalansa proračuna i financijskih planova za 2010. zbog prenesenih viškova i manjkova prihoda iz prethodnog razdoblja

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: Nove odredbe o mjestu oporezivanju usluga
 • Katica Amidžić Peročević: Kamate u propisima o oporezivanju dobiti
 • Zdravka Barac: Primjena Zakona o PDV-u
 • Željka Marinović: Trošarine na alkohol i alkoholna pića
 • Dinko Lukač: Isplata naknada nerezidentima po ugovoru o djelu i autorskom ugovoru

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Korektivni R-Sm obrazac

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje izdataka reprezentacije i reklame kod obrtnika

Javna nabava

 • mr. sc. Josip Šaban: Primjena Zakona o javnoj nabavi - nova rješenja DKOM-a

Ovršno pravo

 • Renata Marić Ivanović: Prijedlog i rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Trgovina

 • Đema Bartulović, Vesna Buntić: Uz Zakon o nedopuštenom oglašavanju

Gospodarstvo

 • mr. sc. Anđelko Vojvoda: Ograničenje uporabe duhanskih proizvoda

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Prava iz mirovinskog osiguranja prema povoljnijim uvjetima