arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Katarina Ott: Spas u (pred)zadnji čas

Aktualno

 • mr. sc. Ljubica Javor: Financijske usluge u sustavu PDV-a
 • Dušanka Marinković Drača: Godišnji odmori

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Izmjene MSFI-a
 • Kristina Toth: Objavljivanje izloženosti društva rizicima
 • Boris Peko: Transfer dugotrajne materijalne imovine između povezanih društava
 • mr.sc. Mladen Štahan: Sastavljanje godišnjeg izvješća za 2009. - prema ZOR-u i ZTD-u
 • Branka Viduka: Tromjesečni statistički izvještaji
 • O dopunama Upute za ispunjavanje dodatnih podataka GFI-a (Obrazac POD-DOP)
 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i predaja GFI-a za 2009.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neka pitanja konsolidacije financijskih izvještaja

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • Željka Marinović: Obračun trošarina i propisana izvješća (II. dio)
 • ...Mišljenja Ministarstva financija - Carinska Uprava
 • ...Mišljenja Ministarstva financija
 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak, Vesna Gilja: Transferne cijene i načelo nepristrane transakcije

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća
 • Ljubica Đukanović: Prijeboj po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće s obvezom duga za doprinose

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Predujmovi u poslovnim knjigama obrtnika

Javna nabava

 • Ivančica Franjković: Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2009.

Trgovina

 • Darko Marečić: Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje trgovine i klasifikacija prodavaonica

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Izmjene Pravilnika o vođenju matične evidencije HZMO-a