arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vesna Kavur: Inteligentne crtice

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Božo Lelas: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2009.
 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2009.
 • mr. sc. Ljubica Javor: Konačni obračun PDV-a za 2009.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanom tijeku
 • Jasminka Rakijašić: Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala za 2009. godinu
 • Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za obveznike HSFI-a

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Neki primjeri knjiženja poslovnih događaja kod proračunskih korisnika u sustavu PDV-a
 • Urednica: Nikolina Bičanić: Okružnica o predaji i konsolidaciji FI proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna....

Porezi i doprinosi

 • Višnja Felker, Sintija Perinić Šarić: Izuzimanja u sustavu PDV-a u 2010.: Izuzimanja u sustavu PDV-a u 2010.
 • Željka Marinović: Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama (I. dio)

Plaće i naknade plaća

 • Tomo Šnajder: Naknadni ispravak podataka na izvješćima o plaći

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2009.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Marcela Kir: Novine u 2010. kod kapitalnih transakcija s inozemstvom

Javna nabava

 • prof. dr. sc. Tihomir Hunjak: Ekonomski najpovoljnija ponuda

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pop, Nevenka Mirković: Izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Financijske vijesti iz svijeta i RH

 • Krešimir Jušinski: Pregled događaja u svijetu financija za siječanj