arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Tko pjeva zlo ne misli

Aktualno

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
 • Ksenija Cipek, Maja Bartolić: Izmjene Pravilnika o porezu na dobit
 • Mario Maravić: Što propisuje novi Zakon o platnom prometu?

Financije i računovodstvo

 • Krešimir Vranar: Knjiženje viškova i manjkova kod obveznika poreza na dobit
 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika
 • Domagoj Zaloker: Godišnji obračun amortizacije
 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2010. godinu

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ljubica Javor: Mjesto oporezivanja inženjerskih usluga
 • Dinko Lukač: PDV i carina pri uvozu i izvozu dobara (II. dio)
 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 • mr. sc. Ida Dojčić: Neka pitanja oporezivanja dobiti
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Darovi djeci i božićnice

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović: Utvrđivanje zajedničkog dohotka – Obrazac DOH-Z za 2010.

Devizno poslovanje

 • mr. sc. Zvjezdana Brodarac: Primjena Upute za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom

Radno pravo

 • Miroslav Brzica: Otkazni rok
 • Davorka Vuković: Izmjene u ostvarivanju prava za vrijeme nezaposlenosti

Poslovno upravljanje

 • mr. sc. Andreja Švigir: Kontroling – lučonoša uspjeha