arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2010

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Muke po evidencijama

Aktualno

 • Ljiljana Marušić: Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju
 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić: Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
 • Dušanka Marinković Drača: Sklopljen novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 • Marina Kuveždić: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Otpis obveza
 • mr. sc Ivo Mijoč, Josip Martinović, dr. sc. Dubravka Mahaček: Analiza fnancijskih izvještaja
 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje (umanjenje) dugotrajne materijalne imovine
 • Zlatko Bakić: Kupnja i prodaja adaptiranih starih nekretnina
 • Boris Peko, Mario Dadić: Ulaganja u pridružena društva

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis (i rashodovanje imovine) s primjerima knjiženja

Porezi i doprinosi

 • Zdravka Barac: Oporezivanje prometa plovilima
 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak: Usluge unutar grupe i transferne cijene

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Vugrin: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – popunjavanje Obrasca R-Sm

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (II. dio)

Poslovanje s inozemstvom

 • Gordana Miškić: Izvještavanje o kreditnim poslovima s inozemstvom
 • Melita Buljan: ATA karnet
 • mr. sc. Josip Tomašić: Razvrstavanje vina u carinsku tarifu na razini Kombiniranog nazivlja

Javna nabava

 • Gordana Sedmak Jednačak: Objedinjena/zajednička nabava u lokalnim jedinicama (II. dio)

Radno pravo

 • Darko Milković: Poslovno uvjetovani otkaz prema novom Zakonu o radu

Gospodarsko pravo

 • Dušanka Marinković Drača: Skračeni stečajni postupak za pravne osobe bez zaposlenih

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće osnovom ozljede na radu

Vijesti iz svijeta

 • Krešimir Jušinski: Pregled događaja iz svijeta fnancija od 15.9. do 15.10.